Program

4 Ekim 2019 Cuma

Saat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-09.30

Kayıt

 

 

09.30-09.45

Açılış Konuşması

 

 

09.45-11.00

Davetli Konuşmacı:
Elisabetta Costa

 

 

11.00-11.15

Çay/Kahve arası

 

 

11.15-12.30

I. OTURUM
Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi?
1

II. OTURUM
Katılımcı Kültür:
Şeffaf Sınırlar

 

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi
Deniz Tansel İlic

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Bülent Çaplı

Ezgi Zengin Demirbilek ve İlker Çetin; Toplumsal Cinsiyet Açısından Dijital Bölünme: Türkiye Örneği

Ufuk Özden; Teknikten ve Sosyal Medyadan Eşitlik Statütüsü Talebi ve Dating Uygulamalarında İmkân Olarak iletişimsel Eşitlik

Yeliz Dede Özdemir; Akıllı Telefonlar Dolayımıyla Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden İnşası

Esra İnce Özer; Sosyal Medyanın Hak Mücadelesindeki Rolü: #Batıkentteköpekkatliamı Vakasında Twitter Rüzgârı

Songül Özdemir; Bir Re-Regülasyon Örneği Olarak RTÜK Kanunu’nda Yapılan Değişiklik ve Ekşi Sözlük Yazarlarının Değişikliğe İlişkin Görüşleri

12.30-13.30

Öğle arası

   

13.30-15.10

III. OTURUM
Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi?
2

IV. OTURUM
Süregelen Egemenlik – Eşitsizlik İlişkileri: Kapitalizm ‘Remake’

I. ATÖLYE
Gazeteciler için Yeni Medya

 

Düzenleyen:

Doç. Dr. Erkan Saka

Kenan Dursun

Arda Çetin

 

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) tarafından Friedrich Naumann Vakfı (FNF) desteğiyle

Oturum Başkanı:
Dr. Gamze Göker

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi
Duygu Özsoy

Aysel Çetinkaya ve Gamze Yetkin Cılızoğlu; Beni Baştan Yarat! Bedenin İdealize Edilerek Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Yaratılması

Ayşegül Ertekin Özçakır; Kadınların Görünmeyen Ev İçi Emeğinin Sosyal Medya Aracılığı ile Görünür Hale Gelmesi Eşitsizliğe Çözüm Mü?

Onur Aytaç ve Selver Dikkol; #TenYearsChallenge: Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Meydan Okuma

Sibel Ezgin Ağıllı; Dijital Mekanlarda Annelik Direnişleri: Kutsal Olan Yıkılıyor Mu?

Ayberk Can Ertuna; Küresel Hegemonya Mücadelesinde Dijital Platformlar Üzerinden Ticaret Savaşı: Huawei Örneği

Erdem Alper Turan ve Kazım Yiğit Akın; Tekno-Kapitalizmin Yarattığı Eşitsizliklerin Donanım, Yazılım ve Üretim Boyutlarına Yönelik Bir Değerlendirme

Tolga Tellan; Dijital Uçurum ve Endüstri 4.0: Yeni Eşitsizliğin Tarihçesi

Yağmur Çenberli; İletişimin Ekonomi Politiği ve Türkiye'de Alternatif Medya: Girdapta Hayatta Kalmak

15.10-15.30

Çay/Kahve arası

 

 

15.30-17.10

V. OTURUM
Dijital Gözetim ve Yönetişim

VI. OTURUM
Dijital Kültür: Ütopya vs. Distopya

II. ATÖLYE
Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Güvenlik Atölyesi

 

Düzenleyen:

Av. Faruk Çayır-Alternatif Bilişim Derneği, Ankara Barosu

Şevket Uyanık-Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği

Oturum Başkanı:
Av. Ayşe Kaymak

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Suncem Koçer

Banu Durdağ; Sansür, Gözetim, Kontrol: Türkiye’de Alternatif Medyanın Sorunları ve Mücadele Pratikleri

Barış Çoban ve Bora Ataman; Alternatif Medya ve Karşı-gözetim

Murat Uluk; Kişiselleştirilmiş Arama Sonuçları ve Filtre Balonlarını Google Üzerinden Okumak

Ünsal Çığ; Yönetim Süreçlerinden Dışlanma, Asimetrik Gözetim ve Yeni Eşitsizliklerin Süreklileşmesi

Deniz Tansel İlic; Kültür Endüstrisinin Yeni Medya Üzerinden Yeniden Üretimi

Selda Tunç Subaşi; Boş Zaman ve Hegemonya İlişkisi Bağlamında Akıllı Telefonlarda Bilgi Akışı

Sıla Aydemir Korkmaz; Biyopolitika ve Distopya Bağlamında Yaşamın Üretim Alanına Dönüştürülmesi: Alternatif iletişim ve Direniş Pratiklerinin Potansiyeli

Tirşe Erbaysal Filibeli; Kullanıcı Türevli İçerikten Semantik Web’e: Algoritmalar, Bilgi Düzensizliği, Dijital Eşitsizlik

17.10-17.30

Çay/Kahve arası

 

 

17.30-19.30

VII. OTURUM
Yeni Medyada Araştırma ve Araştırmacı

III. ATÖLYE
Veri Okuryazarlığı’nın (VO) Veriye Ulaşmada, Okumada ve Yorumlamada Rolü ve Bir “Veri Eşitsizliği” Örneği Olarak ‘Gatesnotes 2019 Raporu’nun Anlattıkları!

 

Düzenleyen:

VYOD

İrem Oran

Pınar Dağ

 

 

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Erkan Saka

Eda Çetinkaya Yarımçam; Akademide Yeni Eşitsizlikler: Akademisyenlerin Sosyal ve Kültürel Sermayelerinin Dijital Teknoloji Kullanımları Üzerinden Alımlanması

Erdem Alper Turan; Kullanıcının Sayısal Değeri, Demografiyle Beslenen veri Yığınları ve Analiz Yöntemleri

Mehmet Serhan Tezgeç ve Burak Polat; Akademide Akrazinin Dönüşümü: Yeni iletişim Ortamlarının Akademik Üretkenliğe Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Selver Dikkol; Dijital Bölünmenin Yeni/Yeniden Üretimini Bourdieu ile Okumak

Zafer Kıyan ve Nurcan Törenli; Sosyal Medya verisinin Ticarileşmesi: Araştırmacılar Açısından Olanaklar ve Sınırlılıklar

19.45

Kongre Yemeği

   

 

 

5 Ekim 2019 CumartesiSaat

Salon 1 Salon 2 Salon 3

09.00-11.00

VIII. OTURUM
Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Kesişimsellikler

IX. OTURUM
Yeni Medyada Habercilik: Vaatler ve Sorunlar

IV. ATÖLYE
Dijital Eşitsizliği Önlemek İçin İlk Kodumu Yazıyorum

 

Düzenleyen:

Dr. Bilge Narin

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Ünal

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı:
Doç. Dr.
Emel Özdora Akşak

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ümit Atabek

Duygu Kalaoğlu; Dijital Medyada Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Enformasyon Zenginleri ve Fakirleri

Gülşah Başlar; Yeni Medyada Bilgi Eşitsizliğini Derinleştiren Unsurlar Olarak Yanıltıcı İçerikler Üzerine Bir Söylem Analizi

Mehmet Fiğan ve Murat Tavşan; Dijital Eşitsizlik ve Etnisite: Yaşlı Kürtlerin Teknoloji ile İlişkilenme Deneyimleri

Pelin Tokatlı, Naz Önen ve Ertan Ağaoğlu; Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi'nde Teknoloji Kurslarına Katılan Yaşlıların Dijital Teknolojilerle İlişkilenme Biçimleri: Bourdieu'cu Bir Perspektif

Tuba Sütlüoğlu; Sayısal Uçurumun Cinsiyeti: Eskişehir’de Yaşayan Kadın İnternet Kullanıcılarının Medya Kullanım Pratikleri

Aysın Ece Acar ve Deniz Koç; Yeni Medya ve Gazetecilik: Yeni Eşitsizlikler Çerçevesinde Türkiye’de Gazetecilik ve 140journos Örneği

Barış Çoban ve Bora Ataman; Gazeteciliğin Sınırlarını Aşmak: Sınırsız Gazeteciliğin Vadettikleri

Çiler Dursun; Veri Haberciliğinin Fenomenolojisi

Ruhdan Uzun; Kitle Fonlu Gazeteciliğin Savunulmasında Etik Değerler

Seyfi Kılıç; Yeni Eşitsizlikler Bağlamında Türkiye’deki Alternatif Haber Sitelerinin Görünürlük Sorunu

11.00-11.15

Çay/Kahve arası

 

 

11.15-13.15

X. OTURUM
Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Eşitsizlik Alanları

XI. OTURUM
Haber Odalarında Neler Oluyor?

 

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Barış Çoban

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ruhdan Uzun

Ahmet Taylan ve Recep Ünal; Sayısal Eşitsizlikte Demografik Bağlam: Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yankı Odası Etkisi İlişkisi

Beyza Huriye Turgut; Ebeveyn-Çocuk İlişkilerinde Dijital Beceri Eşitsizliği: Ailede İletişimsel Tezahürler

Ezgi Zengin Demirbilek ve İlker Çetin; Teknoloji Çağında Dijital Yerliler, Melezler ve Dijital Göçmenlerin Bilgiye Erişim Düzeyi

Gülsüm Gülnaz Gültekin ve Kamile Elmasoğlu; İnternetin Bilinçli, Etkin ve Güvenli Kullanımı Eğitim Programı

Sinan Aşçı; Geleneksel ve Ters-Yüz Öğrenme Modelleri: Dijital Yerlilerin Çevrimiçi Araçları Öğrenme Deneyimi

Bilge Narin ve Sevda Ünal; Avantajlar ve Dezavantajlar Ekseninde Yabancı Medya Kuruluşlarının Türkçe Yayınlarının Çalışma Pratikleri

Mehmet Fatih Çömlekçi; Çevrimiçi Haber Doğrulama Araçlarının Bilinirliği ve Dijital Okuryazarlık Farkı

Netice Görentaş; Türkiye’de İslami Haber Sitelerinin Haber Üretim Aşamasında Dini Kimlik Algısı: Yeni Akit İnternet Sitesi, Yeni Asya İnternet Sitesi

Suncem Kocer ve Çiğdem Bozdağ; Türkiye’de Sosyal Medya ve Yanlış Haber: Habere Güvensizlik, Medya Okuryazarlığı ve Kutuplaşma

Şerife Öztürk; Gazetecilik Alanında Yeni Eşitsizlik: Teknik Sermaye

 

13.15-14.15

Öğle arası

 

 

14.15-15.55

XII. OTURUM
Göç Yolları

XIII. OTURUM
Yaratıcılık ve Toplumsal Eylem Aracı Olarak Sanat

V. ATÖLYE
Ürüne Dönüşen Öznenin Pazarlanması ve Alternatif Direniş Yolları

 

Düzenleyen:
Alper Erdem Turan

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi
İlke Şanlıer Yüksel

Oturum Başkanı:
Dr. Şafak Dikmen

Aysima Çalışan ve Günnur Ertong Attar; Sosyal Uyum Bağlamında Suriyelilerin Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Ayşenur Dal ve Emel Özdora Akşak; Dijital Temsil Eşitsizliğine Direnmek Mümkün Mü? Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenleri Destekleyen Kuruluşların Türkiye'deki Sosyal Ağ Kullanımı

Dilan Ayırkan; Enformasyon Çağının Dezenformasyon Çağına Dönüşümü: Suriyeli Mültecilerin Yeni Medyada Temsili

Özlem Akkaya; Matbudan Dijitale Anaakım Basında Cinsiyetlendirilmiş Bir Figür Olarak “Suriyeli Kadın”

Elif Cerrahoğlu; Müzecilikte Dijital Eşitsizlikle Mücadele Yolları: Sanal Gerçeklik ve Video Kullanımı

Hande Aral; Dijitalleşmenin Grafiti ve Sokak Sanatına Yansıması & Yaratıcı Üretime Etkisi: Atina Örneği

Özgün Dinçer; Sosyal Medya ve Kentin Yeni Görünümleri

Zeynep Görgüler ve Emine Bogenç Demirel; Yeni Medya Temelli Sanat ve Çeviri Hareketleri: Organizmalardan Artırılmış veri Heykellerine

15.55-16.15

Çay/Kahve arası

 

 

16.15-17.30

XIV. OTURUM
Kamusal Alan ve Yurttaşlık: Quo Vadis?

XV. OTURUM
Yeni Sorular Yeni Araştırma Alanları

VI. ATÖLYE
Yeni Haber Üretim Pratiği Olarak Gazetecilikte Drone Kullanımı ve Sivil Havacılığa Entegrasyon

 

Düzenleyen:
Doç. Dr. Muzaffer Şahin

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İlker Özdemir

Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Taylan

Dilale Öz Dönmez; Sosyal Medya Platformlarının Demokrasiye Katkı Çerçevesinde İşlevi

Nurhan Yel; Dijital Medya Siyasal Arenadaki Eşitsizliklerin Kurucusu Mu Yıkıcısı Mı?

Seçil Toros ve Emre Toros; Dijital Medya Kullanımı ve Siyasal Katılım İlişkisi: Türkiye Örneği

Aydın Çam ve İlke Şanlıer Yüksel; Yeni Sinema Tarihi Çalışmalarında Dijital Olanaklar: Sahadan Örnekler

Emel Özdora Akşak, Ergin Şafak Dikmen ve Levent Y. İnce; Oyun Çalışmalarında Yönelimler: Kuramsal Bakış Açıları, Yazının Gelişimi ve iletişim Teknolojilerinin Rolü

Sevgi Akça Güleş; Müşteri Hizmetlerinin Dijital Boyutu Chatbotların Servqual Modeli Bağlamında İncelenmesi

17.30-17.45

Çay/Kahve arası

 

 

17.45-18.30

Kapanış Oturumu ve Sonuç Bildirgesi

 

 

 

Oturumlardaki bildiriler, ilk yazar ismine göre alfabetik olarak olarak sıralanmıştır. Oturumdaki sunum sırası, Oturum Başkanı tarafından belirlenecektir. Herbir bildiri sunumunun 20 dakika olması planlanmıştır.

Atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi için Atölyeler sayfasını ziyaret edeniz.