Kongre Kitabı

PDF İndir

Bu çalışma 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde Alternatif Bilişim Derneği tarafından, İzmir'de İzmir Barosu'nda düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden ve bildiri özetlerinden oluşmaktadır.

Yazarların tercihi doğrultusunda bildirilerin tam metinleri veya özetleri bu çalışmada yer almaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. Kitabın birinci kısmında bildiri tam metinleri, ikinci kısmında ise bildiri özetleri yer almaktadır. İçerik sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

 

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre Kitabı
Aralık 2020, 274 Sayfa
Editörler:  Gökçe Özsu, İdil Sayımer, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak ve Konsept Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978-605-74852-1-2

Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisans altındadır.

PDF İndir

İçindekiler

 • I. Oturum / Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi? 1
  • Ezgi Zengin ve İlker Çetin
   Toplumsal Cinsiyet Açısından Dijital Bölünme: Türkiye Örneği
  • Ufuk Özden
   Teknikten ve Sosyal Medyadan Eşitlik Statütüsü Talebi ve Dating Uygulamalarında İmkân Olarak iletişimsel Eşitlik
  • Yeliz Dede Özdemir
   Akıllı Telefonlar Dolayımıyla Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden İnşası
 • II. Oturum / Katılımcı Kültür: Şeffaf Sınırlar
  • Esra İnce Özer
   Sosyal Medyanın Hak Mücadelesindeki Rolü: #Batıkentteköpekkatliamı Vakasında Twitter Rüzgârı
  • Songül Özdemir
   Bir Re-Regülasyon Örneği Olarak RTÜK Kanunu'nda Yapılan Değişiklik ve Ekşi Sözlük Yazarlarının Değişikliğe İlişkin Görüşleri
 • III. Oturum / Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürmek mi, Yeniden Üretmek mi? 2
  • Ayşegül Ertekin Özçakır
   Kadınların Görünmeyen Ev İçi Emeğinin Sosyal Medya Aracılığı ile Görünür Hale Gelmesi Eşitsizliğe Çözüm Mü?
  • Onur Aytaç ve Selver Dikkol
   #TenYearsChallenge: Eşitsizliklere Karşı Yeni Bir Meydan Okuma
  • Aysel Çetinkaya ve Gamze Yetkin Cılızoğlu
   Beni Baştan Yarat! Bedenin İdealize Edilerek Sosyal Medya Aracılığıyla Yeniden Yaratılması
  • Sibel Ezgin Ağıllı
   Dijital Mekanlarda Annelik Direnişleri: Kutsal Olan Yıkılıyor Mu?
 • IV. Oturum / Süregelen Egemenlik-Eşitsizlik İlişkileri: Kapitalizm 'Remake’
  • Tolga Tellan
   Dijital Uçurum ve Endüstri 4.0: Yeni Eşitsizliğin Tarihçesi
  • Ayberk Can Ertuna
   Küresel Hegemonya Mücadelesinde Dijital Platformlar Üzerinden Ticaret Savaşı: Huawei Örneği
  • Erdem Alper Turan ve Kazım Yiğit Akın
   Tekno-Kapitalizmin Yarattığı Eşitsizliklerin Donanım, Yazılım ve Üretim Boyutlarına Yönelik Bir Değerlendirme
  • Yağmur Çenberli
   İletişimin Ekonomi Politiği ve Türkiye'de Alternatif Medya: Girdapta Hayatta Kalmak
 • V. Oturum / Dijital Gözetim ve Yönetişim
  • Murat Uluk
   Kişiselleştirilmiş Arama Sonuçları ve Filtre Balonlarını Google Üzerinden Okumak
  • Barış Çoban ve Bora Ataman
   Alternatif Medya ve Karşı-gözetim
  • Ünsal Çığ
   Yönetim Süreçlerinden Dışlanma, Asimetrik Gözetim ve Yeni Eşitsizliklerin Süreklileşmesi
 • VI. Oturum / Dijital Kültür: Ütopya vs. Distopya
  • Deniz Tansel İlic
   Kültür Endüstrisinin Yeni Medya Üzerinden Yeniden Üretimi
  • Sıla Aydemir Korkmaz
   Biyopolitika ve Distopya Bağlamında Yaşamın Üretim Alanına Dönüştürülmesi: Alternatif iletişim ve Direniş Pratiklerinin Potansiyeli
  • Tirşe Erbaysal Filibeli
   Kullanıcı Türevli İçerikten Semantik Web'e: Algoritmalar, Bilgi Düzensizliği, Dijital Eşitsizlik
 • VII. Oturum / Yeni Medyada Araştırma ve Araştırmacı
  • Eda Çetinkaya Yarımçam
   Akademide Yeni Eşitsizlikler: Akademisyenlerin Sosyal ve Kültürel Sermayelerinin Dijital Teknoloji Kullanımları Üzerinden Alımlanması
  • Erdem Alper Turan
   Kullanıcının Sayısal Değeri, Demografiyle Beslenen Veri Yığınları ve Analiz Yöntemleri
  • Mehmet Serhan Tezgeç ve Burak Polat
   Akademide Akrazinin Dönüşümü: Yeni iletişim Ortamlarının Akademik Üretkenliğe Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma
  • Selver Dikkol
   Dijital Bölünmenin Yeni/Yeniden Üretimini Bourdieu ile Okumak
  • Zafer Kıyan ve Nurcan Törenli
   Sosyal Medya verisinin Ticarileşmesi: Araştırmacılar Açısından Olanaklar ve Sınırlılıklar
 • VIII. Oturum / Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Kesişimsellikler
  • Duygu Kalaoğlu
   Dijital Medyada Sağlık Okuryazarlığı Bağlamında Enformasyon Zenginleri ve Fakirleri
  • Gülşah Başlar
   Yeni Medyada Bilgi Eşitsizliğini Derinleştiren Unsurlar Olarak Yanıltıcı İçerikler Üzerine Bir Söylem Analizi
  • Mehmet Fiğan ve Murat Tavşan
   Dijital Eşitsizlik ve Kültürel Kimlik
  • Pelin Tokatlı, Naz Önen ve Ertan Ağaoğlu
   Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi'nde Teknoloji Kurslarına Katılan Yaşlıların Dijital Teknolojilerle İlişkilenme Biçimleri: Bourdieu'cu Bir Perspektif
  • Tuba Sütlüoğlu
   Sayısal Uçurumun Cinsiyeti: Eskişehir'de Yaşayan Kadın İnternet Kullanıcılarının Medya Kullanım Pratikleri
 • IX. Oturum / Yeni Medyada Habercilik: Vaatler ve Sorunlar
  • Seyfi Kılıç
   Yeni Eşitsizlikler Bağlamında Türkiye'deki Alternatif Haber Sitelerinin Görünürlük Sorunu
  • Barış Çoban ve Bora Ataman
   Gazeteciliğin Sınırlarını Aşmak: Sınırsız Gazeteciliğin Vadettikleri
  • Çiler Dursun
   Veri Haberciliğinin Fenomenolojisi
  • Ruhdan Uzun
   Kitle Fonlu Gazeteciliğin Savunulmasında Etik Değerler
 • X. Oturum / Dijital Beceriler ve Okuryazarlıklar: Eşitsizlik Alanları
  • Beyza Huriye Turgut
   Ebeveyn-Çocuk İlişkilerinde Dijital Beceri Eşitsizliği: Ailede İletişimsel Tezahürler
  • Gülsüm Gülnaz Gültekin ve Kamile Elmasoğlu
   İnternetin Bilinçli, Etkin ve Güvenli Kullanımı Eğitim Programı
  • Ahmet Taylan ve Recep Ünal
   Sayısal Eşitsizlikte Demografik Bağlam: Yeni Medya Okuryazarlığı ve Yankı Odası Etkisi İlişkisi
  • Ezgi Zengin Demirbilek ve İlker Çetin
   Teknoloji Çağında Dijital Yerliler, Melezler ve Dijital Göçmenlerin Bilgiye Erişim Düzeyi
  • Sinan Aşçı
   Geleneksel ve Ters-Yüz Öğrenme Modelleri: Dijital Yerlilerin Çevrimiçi Araçları Öğrenme Deneyimi
 • XI. Oturum / Haber Odalarında Neler Oluyor?
  • Netice Görentaş
   Türkiye'de İslami Haber Sitelerinin Haber Üretim Aşamasında Dini Kimlik Algısı: Yeni Akit İnternet Sitesi, Yeni Asya İnternet Sitesi
  • Bilge Narin ve Sevda Ünal
   Avantajlar ve Dezavantajlar Ekseninde Yabancı Medya Kuruluşlarının Türkçe Yayınlarının Çalışma Pratikleri
  • Mehmet Fatih Çömlekçi
   Çevrimiçi Haber Doğrulama Araçlarının Bilinirliği ve Dijital Okuryazarlık Farkı
  • Suncem Kocer ve Çiğdem Bozdağ
   Türkiye'de Sosyal Medya ve Yanlış Haber: Habere Güvensizlik, Medya Okuryazarlığı ve Kutuplaşma
  • Şerife Öztürk
   Gazetecilik Alanında Yeni Eşitsizlik: Teknik Sermaye
 • XII. Oturum / Göç Yolları
  • Özlem Akkaya
   Matbudan Dijitale Anaakım Basında Cinsiyetlendirilmiş Bir Figür Olarak “Suriyeli Kadın”
  • Aysima Çalışan ve Günnur Ertong Attar
   Sosyal Uyum Bağlamında Suriyelilerin Sosyal Medya Kullanım Pratikleri
  • Ayşenur Dal ve Emel Özdora Akşak
   Dijital Temsil Eşitsizliğine Direnmek Mümkün Mü? Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenleri Destekleyen Kuruluşların Türkiye'deki Sosyal Ağ Kullanımı
  • Dilan Ayırkan
   Enformasyon Çağının Dezenformasyon Çağına Dönüşümü: Suriyeli Mültecilerin Yeni Medyada Temsili
 • XIII. Oturum / Yaratıcılık ve Toplumsal Eylem Aracı Olarak Sanat
  • Elif Cerrahoğlu
   Müzecilikte Dijital Eşitsizlikle Mücadele Yolları: Sanal Gerçeklik ve Video Kullanımı
  • Hande Aral
   Dijitalleşmenin Grafiti ve Sokak Sanatına Yansıması & Yaratıcı Üretime Etkisi: Atina Örneği
  • Özgün Dinçer
   Sosyal Medya ve Kentin Yeni Görünümleri
  • Zeynep Görgüler ve Emine Bogenç Demirel
   Yeni Medya Temelli Sanat ve Çeviri Hareketleri: Organizmalardan Artırılmış Veri Heykellerine
 • XIV. Oturum / Kamusal Alan ve Yurttaşlık: Quo Vadis?
  • Seçil Toros ve Emre Toros
   Dijital Medya Kullanımı ve Siyasal Katılım İlişkisi: Türkiye Örneği
  • Dilale Öz Dönmez
   Sosyal Medya Platformlarının Demokrasiye Katkı Çerçevesinde İşlevi
  • Nurhan Yel
   Dijital Medya Siyasal Arenadaki Eşitsizliklerin Kurucusu Mu, Yıkıcısı Mı?
 • XV. Oturum / Yeni Sorular Yeni Araştırma Alanları
  • Emel Özdora Akşak, Ergin Şafak Dikmen ve Levent Y. İnce
   Oyun Çalışmalarında Yönelimler: Kuramsal Bakış Açıları, Yazının Gelişimi ve İletişim Teknolojilerinin Rolü
  • Sevgi Akça Güleş
   Müşteri Hizmetlerinin Dijital Boyutu Chatbotların Servqual Modeli Bağlamında İncelenmesi
  • Aydın Çam ve İlke Şanlıer Yüksel
   Yeni Sinema Tarihi Çalışmalarında Dijital Olanaklar: Sahadan Örnekler
 • Atölyeler
 • Sonuç Bildirgesi